Team Results for Halloween'duro - 04-nov.-2018 - DC TEAM

...return to index

Name Class Score
MATHIEU Nicolas ELITE 6:11.39
ROSMANT Thibaut ELITE 6:22.87
SIMON Nico ELITE 6:25.43