Team Results for Halloween'duro - 04-nov.-2018 - les niqueurs de mères

...return to index

Name Class Score
SWIECKI Youri ELITE 6:49.03
PORTEOUS Louis ELITE 7:08.03
THOREZ Nicolas Master1 7:53.54