Results for The Laxey Team Fun Enduro - 12 Dec 2020

E-Bike

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 name?Journey Time
                          

Grand Vet Men (50-59)

8 controls

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time
                          

Junior Men (U19)

8 controls

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time
                          

Master Men (30-39)

8 controls

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time
                          

Senior Men (19-29)

8 controls

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time
                          

Super Vet Men (60+)

8 controls

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time
                          

Veteran Men (40-49)

8 controls

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time
                          

Women

8 controls

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time
                          

E-Bike

PosNo.NameTeamTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 name?Journey Time
                          

Enduro

8 controls

PosNo.NameTeamClassTimeBehindE-BikeHardtailRed Rum MurderO-Natural!Ground ZeroStage 4 Name?Journey Time